Safety System van Fire Masters


Conform het gebruikersbesluit bent u als gebouweigenaar of gebouwbeheerder zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw gebouw maar hoe heeft u de garantie dat uw doorvoeringen en sparingen in de brandscheidingen up-to-date zijn, veelal zijn ze uit het zicht onttrokken d.m.v. wanden/plafonds, niet goed afgewerkt, doorbroken of in sommige gevallen zijn ze zelfs helemaal niet brandwerend afgedicht en heeft u geen of zeer moeilijk aantoonbaar bewijs dat ze aan de eisen voldoen. Fire Masters heeft hiervoor een digitaal logboek ontwikkeld, het Safety System van Fire Masters, waardoor u te allen tijde een up-to-date logboek heeft.


Doorvoeringen en sparingen zitten vaak in grote aantallen in een pand en worden veelal met de hand geregistreerd op sparingslijsten en daarnaast worden er foto’s gemaakt, dit alles wordt vaak in een ordner gevoegd en als papieren logboek aangeboden en soms ook nog tegen flinke bedragen. Voor de klant is het een behoorlijk gepuzzel om in deze ordners de juiste stickernummers te matchen aan de juiste foto, deze tijd is nu voorbij dankzij het Safety System van Fire Masters. 


Met het Safety System van Fire Masters worden alle doorvoeringen en sparingen voorzien van een unieke sticker met een QR code, wanneer de doorvoeringen en sparingen brandwerend behandeld zijn door ons, wordt de sticker aangebracht, deze sticker wordt door middel van een smartphone gescand en gelijk “gevuld” met de gegevens over de doorvoering, vervolgens wordt er een foto van de doorvoering gemaakt en worden de gegevens verzonden naar de online database, welke u altijd kunt raadplegen met uw eigen inloggegevens, op deze manier heeft u op elk moment actueel en overal toegang tot uw digitale logboek en overzicht van uw doorvoeringen. 


Uw voordelen op een rij:
•    Ten allen tijde uw digitale logboek beschikbaar 
•    Geen extra kosten voor een logboek
•    Controlerende instanties kunnen met u meekijken
•    Uw logboek is altijd up-to-date 
•    Desgewenst kan uw digitale logboek als .PDF afgedrukt worden


Dit online digitale logboek bevat alle noodzakelijke informatie voor een professioneel beheer van gebouwen waar het de brandveiligheid betreft.